iPad 3 – iPad (Thế Hệ Thứ 3)

Khởi nguồn của iPad thế hệ thứ 3 (iPad 3) bắt đầu ngay sau khi phát hành của iPad 2, có thêm một thiết kế mới, hai máy ảnh, và […]

Read Article →