iPad 3 – iPad (Thế Hệ Thứ 3)

Khởi nguồn của iPad thế hệ thứ 3 (iPad 3) bắt đầu ngay sau khi phát hành của iPad 2, có thêm một thiết kế mới, hai máy ảnh, và […]

Read Article →

“Choáng” với giá bán iPad 2012 tại Việt Nam

Nhiều thời điểm trong tháng 6, giá iPad 3 tại Việt Nam ngang so với ở thị trường Hồng Kông , khởi điểm khoảng 13,3 triệu đồng cho bản 16 […]

Read Article →